fbpx

Contract turist

 

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. …………….. din data …………….

Părţile contractante:

Societatea BIB 4 TRAVEL S.R.L cu sediul in Rm Valcea, Str. Intrarea Democratiei, nr. 9, numar de inregistrare la registul comertului J38/285/2019, Cod de inregistrare fiscala 40628102, cont bancar RON : RO36BTRLRONCRT0487951301, EUR : RO83BTRLEURCRT0487951301, deschis la Banka Transilvainia, titulara a Licentei de turism de tip Revanzatoare nr. 1972 din 24.06.2019, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agentia de turism 4TRAVEL, cu punct de lucru la adresa Rm Valcea, Str. Bulevardul Dem Radulescu nr. 1, cod postal: 240425, Tel: 0743.80.76.75 , e-mail: office@4travel.ro , https://www.4travel.ro https://cazare-caciulata.ro , reprezentata prin Buhariu Ionut Bogdan in calitate deDirector General, denumita in continuare Agentia intermediaraSi

Domnul/ Doamna ……………………, domiciliat/ domiciliata in …………………, telefon: ……………… , e-mail: ………………. , posesor/ posesoare al/ a cartii de identitate seria si numarul ……………….., eliberata de ………….. la data de ………….., CNP: ………………, in calitate de TURIST

Au convenit la încheierea prezentului contract.

1.Obiectul contractului

 

1.1 Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

  • Pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de 4TRAVEL in calitate de agentieorganizatoare.•Pachetul de servicii este vandut de 4TRAVEL in calitate de agentie intermediara, in contulagentiei organizatoare __________________________ cu sediul in_______________________________________________________________,tel. ____________________, e-mail _______________________________, CUI_________________, J__/_________/____________, titulara a licentei de turism__________________________, polita de asigurare emisa de___________________________________ seria __________ nr _______________ privindrambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti.

1.2 Servicii contractate / numar de persoane/ nume si prenume beneficiari:

………………………………………………………

Programul circuitului / Hotelul ales de turist.

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata – in curs de confirmare):

…………………………………….

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), Agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.2

 

 

2.Încheierea contractului

 

2.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:

a)în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condițiilor contractuale de serviciituristice inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice;

b)în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agenție, în cel mult 60de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agenția poate solicita un avans cuprins intre 10 – 50 % din prețul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcție de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. În cazul în care conținutul bonului de comandă nu diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice și confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunțe la călătoria turistică, datorează agenției penalități conform cap. 6 din prezentul contract. În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la agenție sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

c)în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, biletde excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenției de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 12 alin. (2)din Ordonanța Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de serviciituristice. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialelepublicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilorcontractate de turist.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turisticeînscris în documentele de călătorie.

2.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata starede urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma deavertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesand http://www.mae.ro/travel-alerts. Prinurmare, Turistul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupraacestor informatii sau alerte.

3.Prețul contractului și modalități de plată

 

3.1. Prețul contractului este de ………………………………… și se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenției și T.V.A. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziție turistului, site-ul agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură. In situatia contractarii serviciilor turistice in regim Early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip Early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.2. Modalități de plată:3

 

3.2.1. La încheierea contractului se achita:

  1. a) un avans in suma de …………………….. din prețul contractului, iar diferenta se va achita pana la data de ……………………

b)plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata. 3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel: a)pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor deplată comunicate de agenție în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de comunicare. b)pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum urmează:termene de plata oferta STANDARD termene de plata oferta EARLY BOOKING Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic). 3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vanzare comunicat de Banca Națională a României in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal. 3.4. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus penalizarile aferente sau mai mare celui achizitionat initial, cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. 3.5. Pachetul de servicii turistice care poate fi achizitionat pe baza tichetelor de vacanta poate cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul Romaniei. 3.6. a) In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, in conturile bancare ale Agentiei, aceasta se poate face in conturile Agentiei deschise la: Banca Transilvania: RO36BTRLRONCRT0487951301 (lei); RO83BTRLEURCRT0487951301 (EURO)BANCA UNICREDITBANKRO58BACX0000002318085000 (Lei) RO31BACX0000 002318085001 (EURO)

b)la sediul agentiei, plata numerar (lei sau euro) sau plata cu cardul (lei)

4.Drepturile și obligațiile Agenției

 

4.1. Agenția se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situația solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenției de turism și care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenției de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agenția poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția are obligația de a informa turistul cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei, pentru a permite turistului sa decida inceperea calatoriei. In cazurile prevazute la Pct. 4.7. literele a), b), c), din prezentul contract, informarea se va face in timp util.

4.3. În cazul achiziționării unui pachet de servicii turistice având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru 4

 

decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

4.5. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării – după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a redevențelor și a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a)să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fărămajorarea prețului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;

b)să restituie turistului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile turistice achitate și cele efectivprestate în timpul călătoriei turistice;

4.7. Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri:

a)când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datoreazăturistului;

b)când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pecare nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.

c)când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilorprevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

4.8. Agenția are obligația să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel puțin 3- 7 zile înainte de data plecării, următoarele informații:

a)orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat deturist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b)denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentanței locale aorganizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;5

 

c)pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unuicontact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. d)obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.4.9. Agenția parte în contract este obligată să acorde prompt asistență turistului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. 4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia 4Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de lareceptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati. 4.11. In situatia in care prestarea serviciilor turistice ce fac obiectul contractului a devenit imposibila din cauza de forta majora sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie (cum ar fi restrictii de circulatie, masuri de carantina, pandemii, epidemii, revolte, greve, accidente etc), Agentia de turism organizatoare va oferi turistului fie pachete turistice alternative (alta destinatie turistica si/sau alta perioada), fie vouchere valorice (Note de credit) cu care sa poata achizitiona de la Agentia de turism organizatoare prin Agentia detailista, alte servicii sau pachete de servicii de calatorie, iar Turistul va alege una dintre variantele propuse de Agentia organizatoare. Unitatile de cazare sunt clasificate de autoritatile competente din tarile in care sunt situate, conform normelor aplicabile in tarile respective. Eventualele neconcordante intre clasificarea oficiala a unitatii de cazare (cu tot cee ace presupune aceasta: dimeniuni camere, dotari, facilitate hotel, servicii suplimentare etc.) si asteptarile turistului nu pot duce in nicio circumstanta si pentru niciun motiv la suportarea de despagubiri de catre Agentia de turism organizatoare/ detalilista si nici nu pot servi turistului ca motiv de reziliere a contractului; in ipoteza in care, totusi, turistul reziliaza contractul din astfel de motive, Agentia de turism organizatoare/ detailista nu poate fi obligata la restituirea pretului si/sau la plata vreunei penalitati/despagubiri catre turist.

5.Drepturile și obligațiile turistului

 

5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul (daca este posibil),unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate și cesionate.

Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.1.1. Serviciile turistice achitate total sau partial cu tichete de vacanta nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 al.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă. 5.2. În cazul sejururilor de odihnă și/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, turistul are 6

 

obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare și se termină de regulă la ora 12 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă și/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

5.3. În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate :

a)să accepte modificarea propusă;

b)să rezilieze/ denunțe unilateral contractul fără a plăti vreo penalitate de reziliere, având însădreptul la rambursarea imediată de către Agenție a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

În cazul în care reziliază contractul privind pachetul de servicii de călătorie, turistul poate accepta un pachet de substituţie, atunci când acesta este oferit de organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară. 5.4. Turistul este obligat să comunice Agenției, în termen de 2 zile calendaristice de la primirea înștiințării prevăzute la cap. 4 pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. 4 pct. 4.7. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:

a)rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului fără plata penalităților sau

b)acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condițiile cap. 4 pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate și turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunță unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a)să accepte la același preț un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară,propus de Agenție;

b)să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenție, cu rambursareaimediată a diferenței de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c)să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menționate la pct. 5.6., turistul are dreptul să solicite Agenției și o despăgubire, cuantumul căreia poate fi stabilit prin acordul comun al părților la valoarea serviciilor neprestate sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care: a)anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iarAgenţia a informat în scris turistul cu cel puţin: (i)15 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şasezile;(ii)7 zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 şi 6 zile;(iii)48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de douăzile;b)anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţacelui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. 4 pct. 4.7 lit. b); c)anularea s-a făcut din vina turistului.5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunțe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunțarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenția pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. 6 din prezentul contract, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii, survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau orice alt mijloc de proba. Despăgubirea se poate ridica la maximul prețului pachetului de servicii turistice contractat.7

 

5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele turistului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist.

Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunțarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la Cap. 6 din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract.

5.10. Turistul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.12. Turistul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar agenția de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care turitul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare -enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilitățiiefectuării călătoriei.

5.14. Agenția de turism recomandă turiștilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentrureconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).

5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiilecontractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotareaacesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agenția nu se face vinovată de eventualele pagubeproduse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.17. Turistul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile,datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse caurmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate decătre acesta.

5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de serviciituristice refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice naturăcu acesta, turistul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.Renunțări, penalizări, despăgubiri

 

6.1. În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenției penalizări după cum urmează:

Oferta standard

a)20% din pretul pachetului de servicii (sau in functie de pachetul contractat contravaloarea tuturorcheltuielilor de rezervare: emitere bilet, plata servicii la sol, taxa de viza, asigurare medicala astfel existandposibilitatea ca procentul de 20% sa fie depasit), daca renuntarea se realizeaza incepand cu data confirmariiserviciilor, pana cel tarziu cu 30 zile lucratoare inainte de data inceperii sejurului.

b)50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul 29 – 15 zile lucratoareinainte de data plecarii;8

 

c)80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul 14 – 8 zile lucratoareinainte de data plecarii;

d)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza in intervalul de maxim 7 zilelucratoare inainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeasi penalitate se vaaplica si dupa inceperea programului, in situatia in care clientul refuza la destinatie serviciile contractate,fara o justificare reala

Oferte tip Early Booking / Paste / Revelion

a)50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se realizeaza incepand cu data confirmarii pana celtarziu cu 30 zile lucratoare inainte de data plecarii;

b)80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 15 zile lucratoare inaintede data plecarii;

c)100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul de maxim 14 zile lucratoareinainte de data plecarii sau prin neprezentarea la program. De asemenea aceeasi penalitate se va aplica sidupa inceperea programului, in situatia in care clientul refuza la destinatie serviciile contractate, fara ojustificare reala

6.1.1 In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care turistul nu doreste un alt serviciu turistic. Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu turistic atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care turistul poate solicita noul pachet de servicii turistice este de maximum doua luni de la renuntarea la serviciile turistice initiale. In cazul in care turistul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii turistice ulterior. 6.1.2. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare. 6.1.3. Ofertele speciale, tip “Early booking” sau “Inscrieri timpurii” se supun urmatoarelor conditii speciale: -trebuie achitate integral pana la data mentionata in contract. In caz contrar, acestea se vor recalcula latariful standard;-orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata ducela pierderea reducerii respective;-penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul deservicii le impune Agentiei.6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avansnu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achitaratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anularezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va facerestituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţieisindicale.6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii,turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile deoperare proprii acesteia.6.5. Agentia este exonerata de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul degrăniceri/poliţia de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde turistului dreptul de ieşire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Turistului i se vareţine în această situaţie contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp9

 

la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 6.7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 6.8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract. 6.9. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 6.10. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 si 6.6 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată. 6.11. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de călătorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agentiei care derulează programul de călătorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator.

7.Reclamații

 

7.1. Turistul îl informează fără întârzieri nejustificate pe Organizator, ţinând cont de circumstanţele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Datele de contact ale Agenţiei pentru asistenta: Telefon: +40743,807,678 (program luni – vineri, orele 10:00 – 18:00)Fax: +4031.104.07.78 Pentru urgente, in afara orelor de program: +40740,967,612/ +40755,455,775

E-mail: office@4travel.ro7.2. Dacă oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerinţele prezentuluicontract, Agentia remediază neconformitatea, cu excepţia cazului în care:a)este imposibil; saub)implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţiişi de valoareaserviciilor de călătorie afectate. Dacă Agentia, în conformitate cu primul paragraf litera a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, turistul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzătoare a preţului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepţia cazului în care Agentia dovedeşte că neconformitatea este imputabilă turistului. 7.3. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agentia a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către turist, turistul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unor penalităti de reziliere şi, după caz, poate să ceară reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

8.Asigurări

8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare a agentiei organizatoare10

 

8.2. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agentia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii de călătorie, dacă Agentia oferă acest tip de serviciu. 8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul său, deoarece acesta este doar intermediar între turist şi asigurator.

9.Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a)voucherul, biletul de avion, informarea de calatorie, programul circuitului, după caz, în format tipărit saupe suport electronic;b)programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;c)website/cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în formattipărit sau pe suport electronic.

10.Procedura de soluţionare alternativă a litigiilor (”SAL”)

10.1. Soluţionarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluţionare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianţii, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziţionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamaţiile împotriva comerciaţilor sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluţionate într-un mod independent, imparţial, transparent, rapid şi echitabil. 10.2. Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor (Direcţia SAL) din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (”ANPC”), are competenţa să soluţioneze alternativ litigii naţionale şi transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfăşoară activităţi în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă. 10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici – http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

11.Dispoziţii finale

11.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (in cazul in care aavut loc in prezenta fizica simultana a celor doua parti). Contractul se poate incheia si la distanta, prinmijloace electronice, iar semnarea acestuia se accepta sub urmatoarele forme: semnatura scanata, semnaturadigitala, acord explicit de acceptare a termenilor si conditiilor din prezentul contract.11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederileprezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 2/2018.11.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismeleabilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acesteaexistă, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.11.4. Turistul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelorde servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnareaacestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate ladistanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiilegenerale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei.11.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze11

 

instanţelor de judecată competente. 11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

12.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale privind numele, prenumele, numarul si seria actului de identitate, data emitere si expirare document de identitate sunt colectate cu scopul de a efectua rezervarea ce face obiectul acestui contract si nu sunt si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu acest scop. Datele personale sunt colectate cu respectarea principiului reducerii la minimum a datelor, adresa, nume, CNP, serie si nr document de identitate, data emitere si expirare document de identitate sunt obligatorii pentru efectuarea rezervarii (date solicitate de companiile aeriene, asiguratori, hoteluri, Ambasade pentru acordarea vizelor si pentru raportarea la ANAF a documentelor fiscale), comunicarea intre parti – pentru adresele de email si numerele de telefon. In masura in care datele personale colectate sufera modificari, persoana vizata va informa in termen de 48 de ore operatorul asupra acestor schimbari iar acesta, fara intarziere, va rectifica corespunzator datele pe care le detine (exemplu: numele de familie se schimba in urma casatoriei/divortului). Dupa colectare, datele personale vor fi pastrate timp de 5 ani, conform obligatiilor legale ce revin operatorului, urmand sa fie sterse dupa trecerea acestei perioade de timp. Pastrarea acestor date se va face in conditii de securitate adecvata, fiind protejate inclusiv impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, fiind luate masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare. Agentia isi rezerva dreptul de a comunica datele cu caracter personal tertilor furnizori cu scopul efectuarii rezervarii serviciilor ce fac obiectul acestui contract. Prin prezenta declar ca am fost informat in mod expres de catre Agentie, respectiv am luat la cunostinta si sunt de acord cu conditiile de INFORMARE/DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REZERVAREA/CUMPĂRAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL afisate in Agentie, cat si pe site-ul agentiei www.4Travel.roAgentia recomanda in mod deosebit incheierea unei asigurari storno si medicale de calatorie. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza agentiei intermediare penalizari dupa cum urmeaza: taxa de serviciu/procesare acte in valoare de 30 euro/rezervare. Am primit un exemplar.

Turistul (numele, prenumele)

Agenţia de turism, BIB 4 TRAVELReprezentant legal,

Buhariu Ionut Bogdan

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Salutare
Cu ce te pot ajuta?
REZERVARE PRIN TELEFON!